Video nadzor

Kada je sigurnost na prvom mestu

Analaogni i digitalni video nadzor je nešto čime se bavimo godinama a što je svakako bitno u zaštiti imovine bilo kog tipa. Brzo i efikasno možemo zaštititi objekat bilo kog tipa tako da ste vi u mogućnosti da pratite snimak sa bilo kog dela planete putem vašeg mobilnog uređaja.
Video nadzor je sistem koji se sastoji od kamera kao i uređaja koji snimaju sliku sa kamera.

Video nadzor možemo podeliti na analogni i digitalni sistem.

Analogni sistemi video nadzora su realizovani putem kamera maksimalne rezolucije D1 , kasnije 960H . Današnji sistemi analognog video nadzora mogu biti realizovani u rezolucijama do 1080p (1920x1080) . To su sistemi koji koriste TVI,CVI ili AHD tehnologiju digitalizacije. Prenos signala se vrši putem koaksijalnog RG59 kabla. Prednost ovakvih sistema je što se bez razvlačenja nove instalacije može poboljšati stari sistem video nadzora.

Digitalni IP sistemi video nadzora su napredni sistemi gde svaka kamera jeste uređaj za sebe. Ona poseduje svoj ugrađeni web server, neke poseduju I/O ulaze/izlaze, SD slot za lokalno snimanje, kao i LAN mrežni priključak. Odlika ip kamera je da su fleksibilne lako se mogu ugraditi u bilo koji poslovni sistem zbog toga što mogu koristiti postojeću LAN infrastrukturu. Prenos signala se vrši putem računarske mreže LAN-a. Kabl je UTP, FTP ..cat5, cat6 ..zavisno od potrebne brzine strimovanja samih kamera tj saobraćaja koji će kamere u mreži praviti. Kamere se mogu napajati putem zasebnih napajanja kao i putem PoE- a . PoE opcija omogućava smanjenje troškova kabliranja i korišćenje samo jednog kabla za instalaciju. Uređaji za snimanje mrežnih ip kamera se zovu NVR (network video recorder) i mogu biti kapaciteta 4,8,16 ili 32 kanala. Postoje i VMS softveri tj video menadžment softveri koji mogu biti preinstalirani na serverskoj platformi ili klasičnim pc zavisno od potrebne snage tj od količine kamera i zahtevane obrade (video analitika itd.).

Oprema za video nadzor - napajanja, PoE svičevi, kablovi, konektori, nosači kamera, različite vrste sočiva za kamere itd.

Primena

Video nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera koje su povezane sa centralnim uređajem koji vrši obradu dobijenih signala sa nadzornih kamera. Sistem se može gledati putem interneta i putem smart mobilnih telefona. Implementaciju vršimo brzo i efikasno prema vašim željama i potrebama. Ukoliko imate pitanja, nedoumice oko izbora kamere i šta je to što bi vašim potrebama najviše odgovaralo, kontaktirajte nas telefonom ili putem Emaila na office@ep.rs
Top cart